Realizujemy wyłącznie zamówienia od 60 złotych. Teren dostawy Warszawa + 20km od granic miasta.

Regulamin “Leżak za 1 grosz”

 

Regulamin promocji Baziółka

“Leżak za 1 grosz”


 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin promocji stanowi załącznik do Regulaminu zamieszczonego pod adresem https://baziolka.pl/regulamin/, a użyte w niniejszym regulaminie wyrazy pisane wielką literą należy rozumieć w taki sam sposób jak w Regulaminie.
 2. Celem niniejszej promocji jest zapoznanie się przez Klienta z ofertą Sklepu Sprzedawcy.
 3. W ramach niniejszej promocji, Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Towaru Klientowi, a Klient zobowiązuje się do zakupu Towaru na zasadach określonych w niniejszym regulaminie promocji.
 4. Niniejsza promocja dotyczy jedynie Towarów zakupionych przez Klienta poprzez Sklep.
 5. Organizatorem niniejszej promocji jest Sprzedawca.

 

 • 2 Podstawy prawne promocji
 1. Podstawę prawną niniejszej promocji stanowi niniejszy regulamin promocji, który jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady i warunki niniejszej promocji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.
 3. Skorzystać z niniejszej promocji może jedynie Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży w Okresie Promocyjnym, o którym mowa w § 3 ust. 1, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

 • 3 Okres Promocyjny
 1. Niniejsza promocja obejmuje Umowę Sprzedaży zawartą przez Klienta pomiędzy 01 czerwca 2021 r. a 31 sierpnia 2021 r. („Okres Promocyjny”).
 2. Datą decydującą o uprawnieniu Klienta do udziału w niniejszej promocji jest data zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Niniejsza promocja wygasa z chwilą upływu Okresu Promocyjnego.

 

 • 4 Zasady promocji
 1. Celem skorzystania z niniejszej promocji Klient musi, w ramach Zamówienia w Sklepie, złożyć zamówienie na Towar lub Towary o minimalnej wartości 250 (dwustu pięćdziesięciu) zł ALBO 5 ZAMOWEŃ O MINIMALNEJ WARTOŚCI 50 ZŁ (PIĘDZIESIĄT ZŁ)
 2. W ramach niniejszej promocji Klient, po spełnieniu warunków niniejszej promocji, uzyskuje możliwość zakupu (w ramach Umowy Sprzedaży zamówionego Towaru) jednego leżaka plażowego za kwotę 1 (jeden) grosz brutto.
 3. Klient uprawniony jest do skorzystania z niniejszej promocji tylko raz.

 

 • 5 Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy regulamin promocji obowiązuje od dnia 01.06.2021 r.
  2. Udział w niniejszej promocji jest dobrowolny.

 

 

Shopping Cart
There are no products in the cart!
Kontynuuj zakupy
0