UŻYWAMY CIASTECZEK.

Więcej na stronie polityka prywatności

Realizujemy wyłącznie zamówienia od 50 złotych. Teren dostawy Warszawa + 20km od granic miasta. Pobierz kalendarz na 2021!

Polityka prywatności

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Swedeponic Polska Sp. z o.o.  

Kraśnicza Wola 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. +48 22 755 79 79, e-mail: kontakt@swedeponic.pl 

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych
oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Z kim możesz skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: odo@swedeponic.pl

Jakie są cele przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, którym jest prowadzenie współpracy z klientami Administratora oraz odpowiadanie na otrzymane zapytania, a także ewentualne dochodzenie roszczeń powstałych w związku ze wspomnianą współpracą (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

W jakim zakresie są przetwarzane Państwa dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Państwa: imię i nazwisko, nazwę stanowiska, służbowy numer telefonu, adres służbowej poczty elektronicznej oraz inne dane zawarte w treści wiadomości lub zapytań.

Przez jaki czas są przetwarzane Państwa dane osobowe?

Dane będziemy wykorzystywać przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wiadomości lub zapytania, a następnie do czasu przedawnia roszczeń z tym związanych, zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym.

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. naszym dostawcom usług technicznych.

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Możesz złożyć do Administratora wniosek o: 

  • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych);
  • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe; 
  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych. 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Możecie także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane zostały pozyskane bezpośrednio z przesłanej przez Państwo wiadomości lub zapytania. Możemy również przetwarzać Państwa dane, jeśli były zawarte w treści ww. wiadomości lub zapytania.

Wózek sklepowy
Brak produktów w koszyku!
Kwota częściowa
0,00 
Całkowita kwota
0,00 
Kontynuj zakupy
0